82 212842

W setną rocznicę niepodległości Polski – konferencja i wystawa

„Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości Polski” – to tytuł konferencji naukowej, która 8 i 9 listopada odbędzie się w Kielcach. Spotkanie będzie okazją do oceny i wymiany poglądów na temat obranych strategii wolnościowych, ich założeń ideowo – programowych, procesu modyfikacji i realizacji w latach I wojny światowej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa „Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległości 1914 – 1918 ”. Przedsięwzięciu patronuje marszałek województwa Adam Jarubas.

Spotkanie będzie okazją do rozważań nad wysiłkami Polaków zmierzającymi do odzyskania utraconej w XVIII wieku państwowości. Zaproszeni goście zaprezentują różne drogi niepodległości obrane przez środowiska polityczne w poszczególnych zaborach oraz na emigracji.
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję posłuchać o wpływie polityki wewnętrznej państw zaborczych na kierunek oraz charakter polskich koncepcji i programów niepodległościowych, akcjach obywatelskich, wysiłku, zabiegach dyplomatycznych na rzecz budowania zrębów przyszłej państwowości, polskich organizacjach, partiach politycznych, komitetach, społeczeństwie polskim wobec instytucji okupacyjnych, Legionach Polskich oraz o państwach, narodach oraz postaciach na drodze do niepodległości.

8 listopada spotkanie rozpocznie się o godz. 9.45 w sali konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego, Rynek 1 w Kielcach. Natomiast 9 listopada odbywać się będą dwie sekcje panelowa. (Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5, godz. 9.30 oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, ul. Jana Pawła II 7, godz. 9.30).

W  Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” można oglądać wystawę pt. „ Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległości 1914-1918”. Ekspozycja prezentuje najważniejsze wydarzenia na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego z lat 1914- 1918, związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Wystawa opracowana została w dużej mierze na podstawie niepublikowanych dotychczas materiałów ikonograficznych, pochodzących z muzeów, archiwów polskich i zagranicznych oraz zbiorów prywatnych. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 21 grudnia 2018 roku.
Organizatorem wydarzenia są Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach.

W setną rocznicę niepodległości Polski - konferencja i wystawa

Lokalizacja