Program Pos

W Solcu-Zdroju realizują płatności bezgotówkowe

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju dołączył do grona urzędów administracji publicznej w kraju, w którym można realizować płatności w formie bezgotówkowej. Usługa dla klientów urzędu dostępna jest od  listopada br. i funkcjonuje w ramach programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, jaki realizuje Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.

Program wprowadza możliwość dokonywania opłat w kasie Urzędu Gminy z wykorzystaniem terminala płatniczego POS. Przedsięwzięcie jest całkowicie bezpłatne – urzędy nie ponoszą kosztów instalacji, a klienci dokonujący bezgotówkowych płatności nie ponoszą z tego tytułu opłat.

Płatności bezgotówkowe Urząd Gminy w Solcu-Zdroju realizuje w obszarze opłaty skarbowej, podatków, opłat za wodę i ścieki oraz śmieci.

Lokalizacja