Lgd Ziemi Sandomierskiej Podpisało Umowy Na Małe Granty

W Łoniowie podpisano umowy na małe granty

Umowy na realizację małych grantów  z projektu  „Aktywna społeczność lokalna na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej” podpisała Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z organizacjami pozarządowymi w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie. Środki na te zadania pochodzą z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Umowę na realizację Projektu Grantowego „Aktywna społeczność lokalna na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej” w ramach wdrażanej przez LGD Ziemi Sandomierskiej Strategii Rozwoju Lokalnego podpisał Zarząd LGD z  Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Wartość całego projektu to kwota 180 814,00  zł.

W ramach projektu organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, OSP z terenu działania LGD Ziemi Sandomierskiej zrealizują 27 małych grantów. Wartość poszczególnych grantów to około 6 700,00 zł.