6

Spotkanie partnerów projektu ENERSELVES

W dniach 5-7 listopada br. w Cagliari odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES realizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt finansowany jest w ramach Programu Interreg Europe. Organizatorem spotkania był Autonomiczny Region Sardynii.  Uczestniczyli w nim m.in. Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską.


Pierwszego dnia delegacja uczestniczyła w obradach Komitetu Sterującego. Poszczególni partnerzy omówili najistotniejsze kwestie związane z realizacją projektu ENERSELVES. Przede wszystkim rozmowy dotyczyły zagadnień związanych z ostateczną wersją Action Planów – projektowych dokumentów strategicznych. Podjęto również dyskusję związaną z przejściem do II fazy realizacji projektu, związanej z zadaniami wdrażania i monitorowania.

Partnerzy projektu (Extremadura Energy Agency, Energy Agency for Southeast Sweden, Malta Intelligent Enegy Management Agency – MIEMA, Lazio Region, North-East Regional Development Agency, Autonomous Region of Sardinia) wraz z delegacją z naszego regionu uczestniczyli w zorganizowanych przez Autonomiczny Region Sardynii wizytach studyjnych. Odwiedzili między innymi: Sardegna Ricerche Laboratory – którego działalność skupia się nad badaniami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Regionalną Agencję Mieszkalnictwa AREA i Szpital Santissima Trinità – jako przykłady budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem zintegrowanego system fotowoltaicznego. Tematyka wizyt skupiała się głównie na rozwiązaniach służących efektywności energetycznej w budownictwie oraz projektach wykorzystania energii słonecznej jako źródła energii odnawialnej.

W ramach projektu ENERSELVES promowane są nowe rozwiązania lub ulepszanie już istniejących w celu wspierania procesów wdrażania efektywności energetycznej w budownictwie. Projekt ma na celu wypracowanie wytycznych dotyczących zmian w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego, które przyczynią się do zwiększenia znaczenia energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprezentowali również zasady wydatkowania funduszy w ramach RPO 2014-2020 na sektor efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii w szczególności model tzw. „projektów parasolowych” oraz termomodernizacji obiektów.

Galeria zdjęć

Lokalizacja