Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

LV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

Trwają obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12. Transmisję z obrad można śledzić na esesja.tv . Radni rozpatrzą m.in. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką Zarządu Województwa oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.

Porządek obrad LV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

Porządek obrad sesji

Link do eSesji