Widok Ogólny Obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego W Siedzibie Filharmonii

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął budżet na 2023 rok

Zakończyła się dyskusja nad przyszłorocznym budżetem województwa świętokrzyskiego i kształtem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji 28 grudnia br. przegłosowali obie uchwały, związane z finansami województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

 – Wojewódzki budżet planowany w Świętokrzyskiem na 2023 r. to budżet ambitny, a jednocześnie pełen wyzwań, konstruowany w trudnej ogólnej sytuacji ekonomicznej z troską o przyszłość naszego regionu – tłumaczył marszałek Andrzej Bętkowski. – To budżet proinwestycyjny, zakładający przeznaczenie znaczących kwot na rozwijanie jednostek wojewódzkich, poprawienie standardu życia mieszkańców regionu; nasz budżet ma być proobywatelski, zawiera bowiem zapisane środki, przewidziane na finansowanie programów stypendialnych skierowanych do uczniów i studentów. Przyszłoroczny budżet ma być  również prospołeczny, dbający o odpowiedni poziom ochrony zdrowia dla obywateli, pomoc społeczną, pomoc dla obywateli Ukrainy – dodał marszałek Andrzej Bętkowski.

W przewidywanym budżecie na 2023 rok dochody zaplanowano w wysokości 994,85 mln zł. W stosunku do bieżącego roku będą one wyższe o ponad 116 mln zł. Planowane wydatki przyszłoroczne to 1 110 490 tys. zł, w tym wydatki bieżące planowane są w wysokości 505,5 mln zł, a wydatki majątkowe – 605 mln zł. Przyszłoroczne wydatki, zaplanowane w budżecie, wzrosną o blisko 197 mln zł. Przewidywany deficyt zaplanowany w wysokości 115,64 mln zł zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z pożyczki długoterminowej.

Największa kwota, planowana na przyszłoroczne inwestycje w regionie – ponad 409 mln zł dotyczy zadań komunikacyjnych, związanych z transportem i łącznością. Planowane jest m.in. dofinansowanie rozbudowy dróg: nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej, drogi wojewódzkiej nr 755 w Zawichoście, drogi nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy Starachowic, drogi wojewódzkiej nr 777, budowa obwodnicy Staszowa i Klimontowa. Wśród innych planowanych ważnych zadań, zapisanych w planowanym budżecie są również przebudowa sieci ciepłowniczej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, utworzenie zintegrowanego bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, dokończenie przebudowy siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach i inne.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 oraz przegłosowali przyjęcie uchwały w sprawie budżetu województwa świętokrzyskiego na 2023 r. Za przyjęciem budżetu województwa zagłosowało 17 radnych, przeciwko oddano 1 głos, 11 radnych wstrzymało się od oddania głosu.

Obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego śledzić można za pośrednictwem platformy esesja.tv.