Nowy Wiadukt, Skrzyżowania I Rondo Otwarto Kluczową Inwestycję W Skarżysku Kamiennej (26)

Nowy wiadukt, skrzyżowania i rondo – otwarto kluczową inwestycję w Skarżysku – Kamiennej

Dobiega końca inwestycja, która stworzy spójny system komunikacji publicznej w Skarżysku – Kamiennej. Dziś przy nowo powstałym rondzie u zbiegu al. Piłsudskiego i al. Niepodległości w Skarżysku – Kamiennej uroczyście otwarto wiadukt nad torami kolejowymi o długości blisko 92 metrów. W wydarzeniu wzięli udział: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, radni Sejmiku Agnieszka Buras i Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, sekretarz województwa Mariusz Bodo, posłowie Agata Wojtyszek i Krzysztof Lipiec, senator Jarosław Rusiecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, doradca wojewody świętokrzyskiego Maria Zuba. 

– Dziś oddajemy do użytku nowy ciąg komunikacyjny o długości 2 km z dwupasmowym wiaduktem, który przebiega nad linią kolejową nr 8 łączącą Warszawę z Krakowem. Jako mieszkaniec tego miasta cieszę się, że inwestycja ma swój finał i że od dziś kierowcy będą mogli przemieszczać się wiaduktem z jednej części miasta do drugiej – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Wiadukt, droga i rondo turbinowe połączyły dwie dzielnice miasta. Mieszkańcom inwestycja ułatwi przemieszczanie się, zaoszczędzą czas i będą odczuwali lepszy komfort jazdy. Osobiście chcę podziękować staroście, z którym współpraca układała się owocnie – zauważył sekretarz województwa Mariusz Bodo.

Wiadukt, skrzyżowania i rondo

Inwestycja realizowana przez powiat skarżyski, objęła budowę wiaduktu (o długości całkowitej 91,57 m) nad torami kolejowymi oraz rozbudowę układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę al. Piłsudskiego na odcinku od al. Tysiąclecia Państwa Polskiego do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami i budową ronda turbinowego przy obecnym skrzyżowaniu z al. Niepodległości (wraz z wykonaniem szeregu niezbędnych prac podziemnych związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej i sieci energetycznych, przebudową kanalizacji sanitarnej i urządzeń teletechnicznych, budową kanału technologicznego). Powstały nowe jezdnie, bus-pasy, nowe chodniki, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy publiczne i indywidualne oraz zieleńce.

Inwestycja dobiega końca, na początku listopada pomyślnie przeprowadzono próby obciążeniowe – na najdłuższe przęsło wiaduktu wjechały trzy samochody ciężarowe o masie 33 tony każdy.
Jej wartość to 36 mln 981 tys. zł, z czego 31 mln 434 tys. zł to dofinansowanie z funduszy unijnych.

Jest ona realizowana w ramach partnerskiego projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku -Kamiennej, którego głównym beneficjentem jest gmina Skarżysko – Kamienna.

Wielkie przedsięwzięcie

Projekt jest jednym z największych przedsięwzięć z obszaru mobilności miejskiej współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPOWŚ 2014-2020. Całościowy koszt tego przedsięwzięcia to prawie 54,5 mln zł, z czego 43,4 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych. Projekt współfinansowany jest z Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Jego główny cel to tworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej.

W ramach projektu, oprócz budowy wiaduktu i modernizacji ulic, zaplanowano również m.in. zakup 7 nowych autobusów o łącznej pojemności 630 miejsc, wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 5 obiektów „Bike&Ride” o 75 stanowiskach postojowych.

Główny cel projektu to zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze miasta oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem jego negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji spalin, hałasu oraz wibracji generowanych przez tabor autobusowy. Spodziewany efekt to także skrócenie czasu podróży i podniesienie komfortu podróży komunikacją miejską, stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych wykorzystywanych także w celach transportowych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i skrócenie czasu podróży.

Transportowe inwestycje miejskie mają ogromne znaczenie z punktu widzenia mieszkańców, ułatwiają im szybkie i sprawniejsze przemieszczanie się, a przez to wpływają na wyższy poziom życia. Ogromnie istotne są również korzyści dla środowiska i zdrowia mieszkańców.