Dotacja Dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej W Starachowicach (14)

W Starachowicach będą lepsze warunki leczenia chorób kardiologicznych

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzymał ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania na doposażenie placówki w sprzęt medyczny, dedykowany leczeniu chorób układu krążenia. Umowę z dyrekcją placówki uroczyście podpisał marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski.

W wydarzeniu udział wzięli także: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa, Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, poseł Krzysztof Lipiec oraz starosta starachowicki Piotr Babicki.

Dzięki unijnemu wsparciu Szpital wzbogaci się o aparat RTG z ramieniem C, echokardiograf stacjonarny i przenośny, stację monitorowania pacjenta, bieżnię do prób wysiłkowych, zestaw do badań Holterowskich, myjnię dezynfekcyjną głowic TEE, laryngoskop, resuscytator ręczny, respirator transportowy oraz sprzęt pomocniczy.
– Choroby serca są bolączką naszych czasów. Cieszę się, że o takie doposażenie szpital w Starachowicach będzie mógł się wzbogacić i skutecznie realizować zadania jakie przed nim stoją – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Schorzenia układu krążenia to choroby, które najbardziej okrutnie obchodzą się z naszą populacją. Tutaj notujemy najwięcej zgonów oraz najwięcej osób wykluczonych z życia zawodowego. Tym bardziej jest nam miło, że możemy przekazać środki finansowe, które zasilą tutejszy szpital. Sprzęt ten będzie w sposób bezpośredni ratował życie i zdrowie pacjentów kardiologicznych, będzie służył cyklowi leczniczo-rozpoznawczemu. W sposób znaczący podniesie poziom diagnostyki i leczenia układu krążenia mieszkańców powiatu starachowickiego – mówił członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski.

Dyrektor naczelny szpitala Katarzyna Arent, podziękowała Zarządowi Województwa za decyzję o przyznaniu środków dla placówki. – To, że nasz projekt będzie mógł zostać zrealizowany jest niezwykle ważne dla naszego powiatu, a także dla powiatu skarżyskiego, którego mieszkańcy w dużej części są również pacjentami oddziału kardiologicznego w Starachowicach. Oddział ten w ostatnim czasie powiększył się o dziesięć dodatkowych łóżek. Staramy się go rozwijać po to, aby sprostać aktualnym potrzebom. Doposażenie oddziału idealnie wpisuje w nasze, obecne oczekiwania – mówiła Katarzyna Arent. – Sprzęt ten nie tylko powiększy naszą bazę sprzętową, ale pozwoli wymienić zużyte urządzenia na nowe – dodała.

Nowy sprzęt pozwoli na zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu starachowickiego do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie leczenia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi.
– Po raz kolejny jesteśmy świadkami ważnego wydarzenia, kiedy do służby zdrowia trafiają duże środki finansowe. To co jeszcze rok temu wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Za to chciałem podziękować panu marszałkowi – mówił poseł Krzysztof Lipiec. – Mam takie przekonanie, że starachowicki szpital stanie na wysokości zadania i już niedługo będzie najlepszym szpitalem w regionie – dodał.

Za dofinansowanie projektu doposażenia placówki dziękował także Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa. – Jestem wdzięczny Zarządowi Województwa, że ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony i doprowadzony do realizacji. Starachowicki szpital to zdecydowanie dobry szpital nie tylko na poziomie finansowym, ale i opiekuńczym – mówił Andrzej Pruś.

– Cieszę się, że nasz szpital powiatowy ma tak duże wsparcie zarówno ze strony władz samorządowych, jak i rządowych. Dla nas to ogromna radość, za co dziękuję – dodał starosta starachowicki Piotr Babicki.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 383 009 zł, z czego aż 1 175 557,65 zł, czyli 85% kosztów pokryje dofinansowanie ze środków RPOWŚ, a pozostałe 207 451,35 zł wygospodarowane zostaną z budżetu szpitala. Środki finansowe zostały przyznane w ramach konkursu zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”.

Lokalizacja