Marszałek Bętkowski Podpisuje Umowę Na Obwodnicę Wraz 4 Innymi Samorządowcami

W Starachowicach będzie obwodnica z estakadą

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisali  umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy łączącej drogę krajową Nr 42 z drogą wojewódzką Nr 744 po zachodniej stronie Starachowic. Wartość całego zadania wyniesie 135 milionów zł, z czego 96 milionów zł. ma pochodzić ze środków budżetu państwa, a 39 milionów ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego. W podpisaniu umowy uczestniczyli Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, poseł Krzysztof Lipiec i Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
To kolejny, bardzo ważny etap budowy obwodnicy Starachowic. Na tę inwestycję województwo otrzyma 96 mln. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli aż 80% dofinansowania, 39 milionów wyasygnuje Województwo Świętokrzyskie, w tym 24 mln. zł. na roboty drogowe i 15 mln. zł. na odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby tej inwestycji
– Ogromnie się cieszę, że ta inwestycja lada moment wejdzie w fazę wykonawczą. W ciągu miesiąca od daty podpisania umowy musimy ogłosić przetarg. To bardzo ambitne przedsięwzięcie, ale w sposób decydujący usprawni komunikację na odcinkach Skarżysko Kamienna – Wąchock – Starachowice i odciąży przede wszystkim miasto Starachowice od ciężkiego transportu. Zakres rzeczowy zadania przewiduje budowę estakady nad torami kolejowymi i rzeką Kamienną oraz jezdnię łączącą estakadę z drogą krajową nr 42 i drogą wojewódzką nr 744 wraz z chodnikami i wszelkimi pracami w pasie drogowym, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W sposób szczególny dziękuję dziś rządowi za to wsparcie finansowe – podkreślał podczas podpisania umowy z wojewodą Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.
Według Jerzego Wrony, dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach cała inwestycja wraz z infrastrukturą szacowana jest na 135 mln. zł. Z obwodnicą połączona będzie ul. Strzelnicza w Starachowicach, co umożliwi bezpośredni wyjazd na nowy ciąg komunikacyjny ze strefy ekonomicznej i znacznej części miasta. Długość budowanej obwodnicy wraz z estakadą wyniesie 3, 4 km.
W podpisaniu umowy uczestniczyli : Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, który złożył podziękowania dla marszałka województwa za usilne starania w pozyskaniu funduszy na rozbudowę i wpisanie jej do rządowego Programu Mosty dla Regionów oraz Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
Podpisana umowa dotyczy zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice w zakresie budowy obwodnicy miasta Starachowice. Zakres rzeczowy obejmuje budowę przeprawy mostowej na rzece Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi do DK 42 i DW 744 oraz drogami dojazdowymi do nieruchomości zlokalizowanych po obydwu stronach budowanej obwodnicy.

Galeria zdjęć