W Stolicy Regionu Powstanie Kolejny Zakład Aktywności Zawodowej (6)

W stolicy regionu powstanie kolejny Zakład Aktywności Zawodowej

Pod koniec tego roku, rozpocznie swoją działalność trzeci w Kielcach Zakład Aktywności Zawodowej. Placówka zapewni pracę i terapię 30 osobom niepełnosprawnym. Zatrudnienie znajdzie tu także 7-osobowy personel. Umowę na dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności ZAZ-u podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele „Fundacji Gramy z Tobą” – ks.  Witold Janocha i Magdalena Soczumska.

Inwestycja powstanie w oparciu o środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będące w dyspozycji budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz o wkład własny organizatora – „Fundacji Gramy z Tobą”. W sumie to ponad 1 mln zł.

Jak zaznacza wicemarszałek Renata Janik – realizacja tak dużej inwestycji wymaga ogromnego nakładu pracy, zarówno organizatorów jak i samorządu województwa. – Cieszę się, że pośredniczymy w tak cennej inicjatywie, dzięki której w naszym regionie powstanie kolejny ZAZ, a niepełnosprawni mieszkańcy Świętokrzyskiego zyskają nowe miejsce terapii i rehabilitacji – dodaje wicemarszałek.

Zakład rozpocznie pracę 29 grudnia br. i zatrudni 30 osób, posiadających znaczny, bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności. Do dyspozycji podopiecznych  będą cztery pracownie zawodowe: pszczelarska, ogrodnicza, cukiernicza i rękodzielnictwa.

– Pracownicy będą tu mieli możliwość nabywania oraz rozwijania swoich umiejętności zarówno intelektualnych jak i fizycznych – informuje prezes Fundacji ks. Witold Janocha.

Głównym obszarem działalności Zakładu jest wsparcie osób niepełnosprawnych, w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz budowania poczucia własnej wartości.

– Zakład Aktywności Zawodowej w swoim założeniu zaoferuje osobom niepełnosprawnym nie tylko możliwość pracy zawodowej, ale przede wszystkim wsparcie psychiczne i fizyczne – podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodaje –  to niezwykle istotne, że po raz kolejny zarówno środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środki pochodzące z budżetu województwa świętokrzyskiego zostaną przekazane na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć