Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 30 Września

Bezpiecznie gospodarować odpadami

Nowe wiaty do bezpiecznego segregowania odpadów, zakup ładowarki i kontenerów, modernizacja istniejącego już budynku – PSZOK w Sandomierzu zostanie rozbudowany dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 1,5 mln zł.

Obradujący w środę, 30 września Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami. Całkowita wartość projektu to 2 mln 470 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 1,5 mln zł.

– PSZOK to ważny element spójnej, uporządkowanej całości, dzięki której w gminach możliwe jest prowadzenie bezpiecznej gospodarki odpadami. Cieszę się, że z funduszy unijnych możemy wspierać przedsięwzięcia, dzięki którym możliwa jest ich rozbudowa i doposażenie – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Projekt, który realizować będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, zakłada budowę dwóch nowych wiat do segregacji odpadów o łącznej powierzchni ok. 390 m kw. na terenie istniejącego PSZOK-u. Zmodernizowany zostanie także budynek dawnej przepompowni oraz zakupiony niezbędny sprzęt: ładowarka teleskopowa, waga i kontenery.
Warto podkreślić, że w ramach projektu zaplanowano także działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, mające na celu propagowanie selektywnej zbiórki odpadów.
Jak dodaje Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach konkursu z zakresu punktów selektywnej zbiórki odpadów odbyły się trzy nabory.

– Ostatni zakończył się w połowie września, wpłynęły trzy projekty, które obecnie są na etapie oceny spełniania warunków formalnych – mówi dyr. Sułek. – Uważamy, że zasadne jest wspieranie z unijnych funduszy budowy PSZOK-ów i poprawa ich efektywności. Takie przedsięwzięcia wpisują się w działania związane z ochroną środowiska, na które kładziemy nacisk w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Będzie to też jedno z głównych wyzwań w nadchodzących latach.

Galeria zdjęć