W Winnicy wymieniali się pomysłami na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

W Winnicy wymieniali się pomysłami na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

Młodzi liderzy z województwa świętokrzyskiego przebywali w Winnicy na Ukrainie. Wyjazd był elementem projektu „Świętokrzysko-Winnicka Akademia Młodych Liderów”, którego celem jest aktywizacja młodych liderów z regionu świętokrzyskiego i obwodu winnickiego oraz wymiana doświadczeń w zakresie pomysłów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Z młodzieżą w Winnicy przebywali: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Ewa Kapel-Śniowska, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Barbara Zamożniewicz. Ich wizyta związana była z wernisażem wystawy „Świętokrzyskie – Winniczyzna oczami partnera” oraz obchodami Dnia Europy.

W ramach II części projektu została zaplanowana wizyta przedstawicieli województwa świętokrzyskiego aktywnie działających w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych do obwodu winnickiego w terminie 17-21 maja 2018r.

Uczestnicy zapoznali się z działalnością organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Winniczyzny. Poznali uwarunkowania prawne dotyczące funkcjonowania trzeciego sektora na Ukrainie.

Będą kontynuowane wspólne idee i pomysły zainicjowane podczas realizacji I części projektu, czyli wizyty młodzieży z obwodu winnickiego w województwie świętokrzyskim w listopadzie zeszłego roku.

Wizyta organizowana była w ramach 60 lat współpracy z Obwodem Winnickim.