Aktorzy Teatru Sen Na Scenie.

Warsztaty w języki migowym

Teatr Plastyczny SEN zrzeszający osoby niesłyszące z kieleckiego Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wystąpił dziś w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie. Tym samym otworzył cykl warsztatów teatralnych prowadzonych w polskim języku migowym, z którymi aktorzy jeżdżą po całej Polsce.

Teatr Plastyczny SEN to zespół, który zajmuje się nie tylko działalnością  artystyczną, ale przede wszystkim kulturotwórczą. Dba o ochronę i upowszechnianie polskiej i regionalnej kultury w środowiskach osób niesłyszących. W tym celu liderzy grupy organizują spotkania artystyczne, jak również warsztaty teatralne prowadzone w polskim języku migowym dla ośrodków Polskiego Związku Głuchych oraz dzieci i młodzieży szkół specjalnych dla niesłyszących.  W tym tygodniu rozpoczęli cykl objazdowy po całej Polsce: w Krakowie, Zabrzu i Warszawie.

Podczas multimedialnej, specjalnie przygotowanej prezentacji w polskim języku migowym, Sandra Tofil, liderka grupy, opowiada historię powstania Teatru Plastycznego SEN oraz przedstawia działalność Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży i absolwentów szkół specjalnych, z których m.in. wywodzi się Sandra Tofil. Opowiadając o swojej teatralnej przygodzie, zachęca jednocześnie środowiska do oglądania inscenizacji teatralnych w wykonaniu osób niesłyszących z kieleckiego WDK. Takie spotkania odbyły się już dwukrotnie w Trydencie, Krakowie, Zabrzu, Poznaniu i Katowicach.