Sala w szkole. Widok z ostatniej ławki na całą klasę, uczniów siedzących w ławkach podczas lekcji. Przy ścianach półki pełne książek

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OPINIOWANIA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

20 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 5d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wyrażenia opinii:

  • przedstawiciela pracodawców,
  • organizacji pracodawców,
  • samorządu gospodarczego,
  • innej organizacji gospodarczej,
  • stowarzyszenia lub samorządu zawodowego lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu.

Uprawnione podmioty mogą wyrażać opinie dot. kierunków kształcenia zawodowego drogą elektroniczną – przekazując je do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na adres e-mail: wup@wup.kielce.pl w terminie do 26 lutego 2024 r.

Wykaz szkół, które wystąpiły o zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego, dostępny jest na stronie internetowej WUP.