Berlin Dammann Elderly Care

Fundusze Europejskie na przyjazną opiekę dla osób niesamodzielnych oraz na lepszą edukację w szkołach podstawowych w regionie świętokrzyskim

Zarząd Województwa zadecydował dziś o uruchomieniu dwóch nowych naborów konkursowych z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. W jednym z nich autorzy projektów będą mogli ubiegać się o ponad 52,5 mln zł na zapewnienie przyjaznej opieki oraz usług zdrowotnych dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, np. dla niesamodzielnych seniorów. Natomiast w drugim konkursie, skierowanym do świętokrzyskich szkół podstawowych, do rozdysponowania jest blisko 15 mln zł dofinansowania z FE

Pierwszy z konkursów dotyczy Działania 9.4 „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych”. Nabór projektów rozpocznie się już 23 lutego będzie trwał do 2 kwietnia 2024 r.

– Usługi opiekuńcze i zdrowotne, które w założeniu mają być świadczone m.in. w domach osób potrzebujących wsparcia, na przykład niesamodzielnych seniorów, to jedna z największych inwestycji w „miękkiej”, społecznej części programu FEŚ 2021-20207 – podkreśla wicemarszałek Renata Janik. – Na takie działania opiekuńcze i wspierające zarezerwowaliśmy w programie FEŚ 2021-2027 w sumie 69,1 mln euro, natomiast w aktualnym konkursie uruchamiamy część tej alokacji, tj. ponad 52,5 mln zł. Po te środki mogą sięgnąć wszystkie podmioty, zainteresowane rozwijaniem usług opiekuńczych i zdrowotnych, w tym przede wszystkim wszystkie świętokrzyskie gminy i powiaty, ponadto organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne. Możliwości działania są ogromne, zachęcam wszystkich autorów projektów do aplikowania w tym konkursie.

Z kolei nabór konkursowy dla szkół podstawowych zostanie ogłoszony w ramach Działania 8.2 „Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego”. W projektach będzie można realizować m. in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w tym wzmacniające umiejętności uniwersalne (np. kreatywność, współpraca, myślenie krytyczne itd.), ponadto zapewniać pomoc psychologiczną dla dzieci i ich rodziców, podnosić kwalifikacje nauczycieli, a w razie potrzeby szkoły będą również mogły kupić niezbędne pomoce dydaktyczne. Na tego typu przedsięwzięcia w konkursie z Działania 8.2 zarezerwowano blisko 15 mln zł, a projekty będzie można składać od 23 lutego do 2 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje, niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów z programu FEŚ 2021-2027, dostępne są na stronie https://funduszeueswietokrzyskie.pl.