93ba6c299f04f710c35672b0f157402a M

Ważne informacje dla przedsiębiorców

Baza usług rozwojowych i aktualne możliwości wsparcia rozwoju świętokrzyskich firm – to tytuł II Forum Konferencyjnego dla Przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 11 października o godz. 10.00 w Hotelu Kongresowym w Kielcach (al. Solidarności 34). Na konferencję zapraszają marszałek Adam Jarubas oraz Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Przedsiębiorcy będą mieli okazję dowiedzieć się na temat aktualnych środków rozwoju firm w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, które przedstawi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Anna Jastrzębska, zastępca kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy WUP w Kielcach opowie o rynku pracy i rekordowo niskim bezrobociu. Będzie także mowa o Bazie Usług Rozwojowych dla świętokrzyskich firm i praktycznych aspektach związanych z wnioskowaniem o środki oraz Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Szczegółowe informacje oraz program

Lokalizacja