Img 0228

Hotelarze z przyszłością

Dwustu uczniów i dwudziestu nauczycieli z dwóch szkół w Busku-Zdroju oraz w Jędrzejowie, weźmie udział w kolejnej inicjatywie edukacyjnej przygotowanej przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Umowę na realizację projektu szkoleniowego “Hotelarze przyszłości”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, podpisali Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Biura Zarządu ROT WŚ.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zrealizowała już pięć podobnych przedsięwzięć w obszarze edukacji zawodowej, dzięki którym młodzież i pedagodzy zdobyli nowe kompetencje. – Regionalna Organizacja Turystyczna jednoczy środowisko branży turystycznej i jest niezwykle otwarta na przekazywanie wiedzy młodym ludziom z tej dziedziny. ROT stał się ważnym partnerem dla szkół. W dotychczasowe projekty zaangażowanych było ponad 1000 uczniów i 100 nauczycieli, którzy zyskali dodatkowe umiejętności, mogli w profesjonalnie wyposażonych pracowniach w praktyce sprawdzić zdobytą wiedzę. Uważam, że taki rodzaj systemowego wsparcia wkrótce zaowocuje uśmiechniętymi, zadowolonymi i znakomicie wykształconymi pracownikami hoteli, pensjonatów, biur podróży, restauracji – podkreślił marszałek Adam Jarubas i dodał, że z nowych możliwości oferowanych w ramach projektu “Hotelarze przyszłości” wkrótce skorzystają dwie szkoły kształcące na kierunku technik hotelarstwa z Buska-Zdroju i Jędrzejowa.

Szczegóły programu przybliżyła Aniceta Adamczyk-Łypacz, koordynator ds. projektów UE z ROT WŚ. – Projekt “Hotelarze przyszłości” potrwa dwa lata. Obejmie 110 osób z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju oraz taką samą liczbę ludzi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Jędrzejowa. Beneficjenci wezmą udział w szkoleniach zawodowych m.in. barmańskich, kelnerskich, językowych, obsługi gości, autoprezentacji, czy savoir-vivre. Dla 80 osób przewidziano płatne staże u świętokrzyskich pracodawców. Dodatkowo doposażymy pracownię gastronomiczną w placówce w Busku-Zdroju, natomiast w Jędrzejowie powstanie hotelowa jednostka mieszkalna do zajęć praktycznych – wyjaśnia koordynator.

Adam Żebrowski, wicedyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, dodał, że na edukację zawodową przeznaczono w tym okresie programowania ponad 150 milionów złotych. – Już zakontraktowane zostało 66 milionów, co przekłada się na przeszkolenie 300 nauczycieli, 2000 uczniów i pomoc 100 placówkom edukacyjnym. W projekcie “Hotelarze przyszłości” uczniowie oprócz satysfakcjonujących płatnych staży, skorzystają też z indywidualnych sesji z trenerem biznesowym i spotkań z doradcą zawodowym. Dofinansowanie tego projektu z funduszy europejskich to ponad 1,6 miliona złotych – nadmienił dyrektor Żebrowski.

Podczas spotkania podpisano również umowy partnerskie pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych w Kielcach, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Regionalną Organizacją Turystyczną WŚ oraz Izbą Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach Lucyna Gromiec poinformowała, że współpraca szkoły z tymi jednostkami ma polegać m.in. na wspieraniu procesu kształcenia i dostosowaniu go do aktualnych potrzeb rynku pracy, wpływaniu na programy nauczania, wyposażeniu szkół w materiały dydaktyczne, itp.

Wydarzeniu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu baristycznego dla uczniów „Świat Kawy”, w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół z Buska-Zdroju, Jędrzejowa, Kielc, Łopuszna, Odonowa, Staszowa oraz  Włoszczowy.

Lokalizacja