Ważny krok w kierunku cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ważny krok w kierunku cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego

List intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” podpisali: Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wicewojewoda Grzegorz Dziubek, Zdzisław Wrzałka, starosta kielecki pełniący rolę Lidera Porozumienia Powiatów oraz Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju. Jak zapewniał Kazimierz Bujakowski, modernizacja danych geodezyjnych znacząco przyspieszy procesy inwestycyjne i może wpłynąć na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w regionie świętokrzyskim. – Cieszę się, że możemy stworzyć partnerstwo, które w sposób bezpośredni przełoży się na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój cyfryzacji – powiedział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

 – W styczniu 2014 r., podczas obrad Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego podjęto decyzję o przystąpieniu do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”. Projekt ma być finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego w latach 2014-2020 – powiedział Zdzisław Wrzałka, starosta kielecki. –  Celem działań jest modernizacja ewidencji gruntów, budynków, lokali w celu poprawy jakości gromadzonych danych oraz przekształcenie istniejących zasobów geodezyjnych do postaci cyfrowej. Ułatwi to funkcjonowanie organów administracji publicznej, ale także znacznie przyspieszy załatwianie spraw przez petentów – dodał starosta.

– Dzisiejsze spotkanie i podpisanie listu intencyjnego jest niezmiernie ważne z punktu widzenia realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej regionu świętokrzyskiego – zaznaczył Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju. – Inicjujemy proces poprawy jakości danych przestrzennych. Znaczenie danych jest coraz mocniej postrzegane przez wszystkich użytkowników, ale także przez instytucje zarządzające terenami. Dostrzegacie państwo możliwość zdynamizowania rozwoju gospodarczego. Opis zasięgu prawa własności, informacja o lokalach czy sieci uzbrojenia terenu jest niezbędna w szeregu procesów inwestycyjnych – podkreślił Kazimierz Bujakowski.

Kolejnym krokiem po podpisaniu listu intencyjnego będzie przygotowanie wspólnie przez świętokrzyskie powiaty wniosku o finansowanie działań w zakresie projektu “e-Geodezja”. Biuro Głównego Geodety Kraju będzie służyć wsparciem merytorycznym w zakresie opracowania i wyboru technologii wykorzystanych w projekcie, przygotowania warunków technicznych, ale także włączy się w realizację zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

– Ten projekt będzie miał szansę zaistnieć dzięki pieniądzom z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. My takie kroki poczyniliśmy, by zapewnić tak ważnemu zadaniu źródło finansowania, obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską – powiedział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa. – Staramy się jednak przekonywać wszystkich, że rozwijając gospodarkę chcemy korzystać z nowoczesnych rozwiązań, takich jak “e-Geodezja”. Cieszę się, że możemy stworzyć partnerstwo, które w sposób bezpośredni przełoży się na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój cyfryzacji. Obecnie musimy wypracować taki model gospodarki, który będzie samodzielnym i samowystarczalnym kołem zamachowym, a nasze obecne starania idą w stronę ściągnięcia do województwa środków finansowych pozwalających na jego wszechstronny rozwój – dodał Piotr Żołądek.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl