Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Piekoszowie wicemarszałek Grzegorz Świercz wręczył mieszkańcom gminy listy gratulacyjne z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

                                                      ***
Na zaproszenie Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kielcach wicemarszałek Grzegorz Świercz był gościem uroczystego otwarcia Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn – Osób Niepełnosprawnych. Na organizację turnieju Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przekazał dofinansowanie ze środków PFRON. Zawody odbyły się w Hali Widowiskowo – Sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. Gościem imprezy był także Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.