Wup Kielce Zdjęcie Budynku

Wejdź z POWEREM na rynek pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wdraża projekty dedykowane osobom młodym poszukującym pracy. Jednym z nich jest program POWER przeznaczony dla młodych do 30 roku życia. W ramach programu beneficjenci mogą bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje na szkoleniach i stażach dopasowując je do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Projekty szkoleniowo-stażowe w ramach POWER skierowane są do osób:

 • do 30 roku życia z województwa świętokrzyskiego,
 • biernych zawodowo,
 • bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy,
 • osób, które się nie kształcą, nie szkolą i nie pracują, tzw. Młodzieży NEET (z ang. Not in Education, Employment, or Training).

W projektach mogą brać udział również osoby w wieku 18-29 lat z następujących grup:

 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
 • reemigranci;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • osoby tzw. ubogie pracujące (zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia lub dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza tzw. progu interwencji socjalnej);
 • osoby pracujące na umowach krótkoterminowych (zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) oraz na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Beneficjenci programu POWER mogą bezpłatnie skorzystać z:

 • poradnictwa zawodowego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych;
 • stażu;
 • subsydiowanego zatrudnienia;
 • bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy oraz doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze) w pierwszym okresie działalności firmy;
 • pokrycia kosztów dojazdu;
 • potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy.

Realizatorzy programu POWER w województwie świętokrzyskim:

 • Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15. 25-555 Kielce, telefon: 577 35 36 50, Nowy rozdział,
 • Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowe 30, 26-026 Bilcza, telefon: 577 353 650, fundacja@mozeszwiecej.org.pl, www.mozeszwiecej.org.pl, Młodość – Twój Kapitał!
 • Vector Doradztwo Biznesowe Karolina Strojek – Perfect Woman, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-500 Opatów, telefon: 505 412 458, vectordoradztwobiznesowe@o2.pl, www. vectordoradztwobiznesowe.cba.pl, Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego II edycja
 • Fundacja Challenge Europe, al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce, telefon: 512 266 700, tomasz.krzyzanski@fundacjachallenge.org, www.fundacjachallenge.org, www.fundacjafallenge.org, Aktywna młodzież – cenni obywatele II,
 • Fundacja Rozwoju Rynku Pracy “PERSPEKTYWA”, os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, telefon: 664 999 660, frrp@frrp.org.pl, frrp@wfrrp.org.pl, Młodzi z POWEREM w województwie świętokrzyskim,
 • HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik, ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce, telefon: 501 641 959 durlik@leonis.pl, Masz POWER zawodowy!
 • Centrum Rozwoju Zawodowego Katarzyna Frańczak, ul. Piotrkowska 12/103, 25-510 Kielce, telefon: 530 268 768, katarzynafranczak2@wp.pl, Twój sukces z POWEREM!,
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, telefon: 41 375 14 55, kswp@kswp.org.pl, www.kswp.org.pl, Giełda Staży.

 

 

Źródło: na podstawie informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach