Wieczór Literacki Poświęcony Twórczości św. Jana Pawła Ii W Wdk

Wieczór literacki “Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II”. Wręczenie nagród laureatom konkursu poetyckiego

7 grudnia o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury odbędzie się wieczór literacki “Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II” połączony z wręczeniem nagród laureatom I Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego poświęconego twórczości Świętego Jana Pawła II. Podczas spotkania zostanie otwarta wystawa filatelistyczna “Drogi do świętości”. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem marszałka województwa – Andrzeja Bętkowskiego.


Wojewódzki Konkurs Literacki “Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II” został zorganizowany w celu upowszechniania twórczości poetyckiej i nauczania papieża – Polaka, propagowania norm moralnych i etycznych, a także stworzenia przestrzeni dla wrażliwych i utalentowanych pisarzy i poetów-amatorów.

Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie napisać wiersz lub opowiadanie/wspomnienie. Powinny to być utwory dotychczas niepublikowane i nienagradzane, dla których inspiracją będzie jeden z zamieszczonych w regulaminie konkursu fragmentów twórczości Świętego Jana Pawła II.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 19 lat, od 20 lat.
Prace konkursowe można nadsyłać do 30 listopada 2021 r.

Wiersze i opowiadania należy przesyłać na adres mailowy: artystyczny@wdk-kielce.pl

Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie informacji udzielają pracownicy Działu Edukacji Artystycznej WDK, numery telefonu: 41 365 51 41, 41 365 51 42.