Marszałek Andrzej Bętkowski I Wicemarszałek Renata Janik Wśród Wielkanocnych Ozdób

Wielkanocny kiermasz ekonomii społecznej – zapraszamy

Kolorowe pisanki, baranki, koszyczki, zajączki, stroiki i inne dekoracje wielkanocne – to wszystko będzie można zakupić podczas Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który w dniach  25 i 26 marca 2024 r. w godzinach 9.00-13.00 odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz siedmiu instytucjach publicznych w Kielcach. Ozdoby przygotowali podopieczni zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, fundacji stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej od wielu lat w – w imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Tegoroczny organizowany jest w ramach projektu pn. „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 04.13 – Wysokiej jakości system włączenia społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Jego celem jest promocja idei ekonomii społecznej oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie województwa świętokrzyskiego, które zatrudniają i wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

– Zarząd Województwa wspiera podmioty ekonomii społecznej poprzez m.in. szkolenia dla przedstawicieli samorządów w zakresie ekonomii społecznej,  upowszechnianie ekonomii społecznej wśród społeczeństwa i młodych ludzi, organizację wizyt studyjnych, sieciowanie podmiotów, promowanie lokalnych liderów ekonomii społecznej, stosowanie przez Urząd Marszałkowski klauzul i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych czy organizację świątecznych kiermaszów ekonomii społecznej.  Otwórzmy serca i wspólnie wspierajmy ekonomię społeczną w naszym regionie – zachęca marszałek Andrzej Bętkowski.

– Podczas kiermaszu będzie można zakupić piękne prezenty dla bliskich, niepowtarzalne ozdoby i dekoracje świąteczne, aby rodzinne spotkania mogły odbywać się przy kolorowym, pięknie udekorowanym stole. Ozdoby te zostały ręcznie wykonane przez ludzi o niezwykłych umiejętnościach i wrażliwości artystycznej, reprezentujących warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i stowarzyszenia – mówi wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej wspiera się integrację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz tworzenie nowych miejsc pracy w regionie.

Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej odbędzie się w dniach 25 i 26 marca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz siedmiu instytucjach publicznych, mających swoją siedzibę w Kielcach:

 •  25.03.2024 r. w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ ul. Sienkiewicza 27,
 • 25.03.2024 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,
 • 25.03.2024 r. w KRUS – Oddział Kielce ul. Wojska Polskiego 65 B, 25-389 Kielce,
 • 25.03.2024 r. w ZUS – Oddział Kielce, ul. Kolberga 2a, 25-620 Kielce,
 • 26.03.2024 r. w II Urzędzie Skarbowym w Kielcach, ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce,
 • 26.03.2024 r. w I  Urzędzie Skarbowym w Kielcach, ul. Wróbla 17, 25-661 Kielce,
 •  26.03.2024 r. w ARiMR – Oddział Regionalny, ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce,
 •  26.03.2024 r. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Kielcach, ul. Piaskowa 18, Kielce.

 Podczas kiermaszu swoje rękodzieło zaprezentują 22 podmioty ekonomii społecznej z całego regionu m.in.: zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje, przedsiębiorstwa społeczne i stowarzyszenia:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie,
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim,
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach,
 4. Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki w Kielcach,
 5. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie,
 6. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie,
 7. Świętokrzyska Fundacja Rozwoju Społecznego w Kielcach,
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach,
 9. Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach,
 10. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sobowie,
 11. Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju,
 12. Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu,
 13. KGW „Stokrotki” w Rudzie Strawczyńskiej,
 14. Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Niepełnosprawnością w Kielcach – koło w Kielcach,
 15. Warsztat Terapii Zajęciowej (przy Stowarzyszeniu na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA) w Skarżysku-Kamiennej,
 16. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie,
 17. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sędku,
 18. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Kielcach (ul. Okrzei),
 19. Klub Seniora „OSTOJA” w Nowej Słupi,
 20. Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu,
 21. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach (ul. Kołłątaja 4),
 22. Zakład Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu.