Buskie Spotkania Z Folklorem

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach rozpoczyna nabór zgłoszeń do 44. Buskich Spotkań z Folklorem

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach rozpoczyna nabór zgłoszeń do jednego z najstarszych, najbardziej wyczekiwanych i prestiżowych konkursów dla wykonawców muzyki ludowej w Polsce – 44. Buskich Spotkań z Folklorem.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają: kapele ludowe, solistów instrumentalistów, solistów śpiewaków (wymagany jest śpiew a cappella), regionalne zespoły taneczne i zespoły śpiewacze (tu także wymagany jest śpiew a cappella).
W konkursie Buskie Spotkania z Folklorem uczestnicy walczyć będą o dwie nagrody główne: Nagrodę Grand Prix im. Piotra Gana dla najlepszej kapeli oraz Nagrodę im. Heleny Szelestowej dla najlepszego solisty lub zespołu śpiewaczego, a także o nagrody ufundowane przez organizatorów.
Harmonogram 44. Buskich Spotkań z Folklorem:
I Przeglądy rejonowe
1. 18 lipca, godz. 9.00 – amfiteatr Opatowskiego Ośrodka Kultury
2. 19 lipca, godz. 14.00 – muszla koncertowa w Nowym Korczynie
3. 25 lipca, godz. 9.00 – amfiteatr w Ciekotach
4. 26 lipca, godz. 9.00 – Centrum Kultury w Jędrzejowie
II Konkurs finałowy
22 – 23 sierpnia, godz. 9.00 – Park Zdrojowy w Busku-Zdroju
III Koncert laureatów, wręczenie nagród
Wrzesień 2020 – Kielce

Wszystkie konkursy odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego.
Artyści zainteresowani udziałem w przeglądach rejonowych 44. Buskich Spotkań z Folklorem proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na adresy ośrodków kultury podane w regulaminie zamieszczonym na stronie WDK.
Regulamin i inne dokumenty do pobrania:http://www.wdkkielce.pl/asp/pl_start.asp…
Wszelkich informacji na temat 44. Buskich Spotkań z Folklorem udzielają pracownicy Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, tel.: 41 36 55 134 / 136.