Konkurs Idol

Samorządowe instytucje kultury walczą o tytuł IDOLA

Do 9 czerwca trwa głosowanie w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu IDOL. Plebiscyt organizowany jest przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Co roku nagradzane są osoby i instytucje, które wspierają i dostosowują się do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. O tytuł IDOLA w kategorii PLACÓWKA KULTURY ubiega się Muzeum Narodowe w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: wojewódzki i krajowy. Laureaci pierwszego etapu wezmą udział w konkursie krajowym. Ostateczne wyniki ogłoszone zostaną 13 października 2018 r., podczas Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Kielcach – instytucja otwarta na potrzeby niepełnosprawnych. Od kilku lat intensywnie współpracuje z kieleckim oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych. Pracownicy muzeum podejmują liczne działania mające na celu upowszechnianie muzealnictwa wśród niewidomych i niedowidzących wdrażając różnego rodzaju rozwiązania mające na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury. W 2017 roku, placówka została kompleksowo wyposażona, m.in. w plany tyflograficzne..

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – to placówka kultury otwarta na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jej pracownicy, chętnie włączają się w działania, promujące przełamywanie barier w postrzeganiu osób z dysfunkcjami wzroku.

Głosowanie trwa do 9 czerwca na stronie www.idol.szansadlaniewidomych.org