Powiat Starachowicki

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Starosta: Piotr Babicki

Powiat Starachowicki
Starostwo: ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
tel.: 41 276 09 00
fax:  41 276 09 02
Starosta: Piotr Ambroszczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu: Bożena Wrona
e-mail: starosta@powiat.starachowice.pl
www: http://www.powiat.starachowice.pl