Powiat Staszowski

Starostwo Powiatowe w Staszowie,  Starosta: Józef Żółciak

Powiat Staszowski
Starostwo: ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów
tel.: 15 864 27 65
fax: 15 864 22 11
Starosta: Józef Żółciak
Przewodniczący Rady Powiatu: Grzegorz Rajca
e-mail: powiat@staszowski.eu
www: http://www.staszowski.eu/