Wielka Wojna na Sandomierszczyźnie

Wielka Wojna na Sandomierszczyźnie

Ziemia Sandomierska leżała na pograniczu rosyjsko-austriackim, dlatego z chwilą wybuchu I wojny światowej stała się terenem ciężkich walk. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu przypomniało, jak przebiegały one w tych okolicach. Wystawa pt. „Wielka Wojna na Sandomierszczyźnie – działania militarne 1914-1915” została otwarta 10 lipca 2014 roku na Zamku Sandomierskim. Ekspozycja jest elementem wojewódzkich obchodów 100. Rocznicy Czynu Niepodległościowego Polaków, które odbywają się w regionie z inicjatywy przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusza Kowalczyka oraz marszałka Adama Jarubasa.

Tematyka wystawy pt. „Wielka Wojna na Sandomierszczyźnie – działania militarne 1914-1915” związana jest z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Sandomierzu i najbliższej okolicy w pierwszych dwóch latach wojny. Jedną z najbardziej znanych bitew w tym rejonie była bitwa nad Opatówką. Jak podkreślają organizatorzy ekspozycji szczególne miejsce zajmuje na niej nadgraniczny wówczas Sandomierz, gdzie w pierwszej połowie września 1914 roku doszło do konfrontacji armii dwóch państw zaborczych – rosyjskiej i austro-węgierskiej – w których po przeciwnych stronach walczyli Polacy wcieleni do obcych wojsk. Nie zabrakło również elementów związanych z działaniami I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego (m. in. udział w bitwie pod Konarami w maju 1915 roku).

Na wystawie można zobaczyć nie tylko fotografie, ale również ponad 200 eksponatów, m. in. militaria, odznaki i odznaczenia, medale, mapy, druki ulotne, obrazy i rysunki, karty pocztowe oraz książki związane z tematyką wystawy. Ekspozycja będzie czynna do 5 października 2014 roku.