Img 0562

Województwo Świętokrzyskie z nowym sztandarem

Podczas ubiegłotygodniowej, uroczystej Gali Sejmiku z okazji 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, zaprezentowany został nowy sztandar województwa, zgodny z wzorem usankcjonowanym uchwałą Sejmiku. Stanie się on dla mieszkańców regionu symbolem Polski – Narodu- Małej Ojczyzny, jaką jest województwo świętokrzyskie.

Poprzedni, zasłużony sztandar Województwa Świętokrzyskiego ze względu na szczególne znaczenie trafi na honorowe miejsce, a zastąpi go nowy, zgodny z wzorem usankcjonowanym uchwałą Sejmiku w sprawie ustanowienia i ustalenia zasad używania sztandaru Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas Gali poprzedni sztandar uroczyście wprowadził poczet sztandarowy, w skład którego wchodzili radni województwa Bogusława Wypych, Leszek Wawrzyła oraz Grzegorz Gałuszka. Potem nastąpiło przekazanie mocy sztandaru – najpierw przez zetknięcie płatów prawego i lewego obu sztandarów, a następnie orłów na szczytach drzewców symbolizują przekazanie mocy nowemu sztandarowi. Ten znak był wyrazem ciągłości tradycji naszego województwa i jego mieszkańców. W ceremonii przekazania mocy uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa, Arkadiusz Bąk.

Jak wygląda nowy sztandar województwa? Na stronie prawej (awers) na okrągłym białym polu, obwiedzionym wieńcem laurowym w kolorze złotym, widnieje herb województwa oraz złoty napis zawierający nazwę województwa i jego dewizę: + WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE + COMMUNE BONUM CONSENSU. Narożniki płata, ozdobione są motywem dekoracyjnym, nawiązującym do Puszczy Jodłowej. Na stronie lewej (rewers) czerwonej w wieńcu laurowym widnieje godło herbowe Rzeczypospolitej Polskiej. Narożniki płata zdobi jodłowy motyw dekoracyjny. Głowica sztandaru – odnosi się do symboliki województwa. Przedstawia na każdej z czterech stron podstawy gwiazdę umieszczoną na pasach, zwieńczoną krzyżem patriarszym strzeżonym przez cztery orły. W podstawie głowicy umieszczono dewizę województwa oraz łacińską wersję jego nazwy.

W skład pocztu nowego sztandaru wchodzą – honorowo członkowie Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich: rotmistrz kawalerii ochotniczej – Robert Mazur, ułan kawalerii ochotniczej – Janusz Juszczyk oraz chorąży kawalerii ochotniczej – Mariusz Kowalski.

Galeria zdjęć