9

WOMP organizatorem seminarium naukowego

Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dotyczyło seminarium naukowe zorganizowane przez Wojewódzki  Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w ramach obchodów 20 – lecia Województwa Świętokrzyskiego.  Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa Adam Jarubas.

Gośćmi konferencji byli Małgorzata Muzoł, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego oraz Tomasz Jagiełło, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia UM.

Podczas konferencji w trakcie dwóch sesji tematycznych poruszana była problematyka ochrony zdrowia pracujących oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach z narażeniem na pył zwłókniający.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy lek. med. Anna Mikołajczyk przedstawiła założenia realizowanego przez WOMP „Programu profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego”. Prezes PTMP prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa poruszyła temat chorób cywilizacyjnych jako wyzwania w ochronie zdrowia pracujących i związanych z pracą chorób układu oddechowego. Nowe wyzwania i kierunki zmian w ochronie zdrowia pracujących oraz problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych zostały omówione przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy lek. med. Pawła Wdówika, a wybranymi przypadkami orzeczniczymi w badaniach profilaktycznych pracowników oraz tematem praktycznej oceny narządu wzroku przez lekarza medycyny pracy zainteresował zebranych dr n. med. Marcin Rybacki.
W czasie sesji bhp wykłady prowadzili: specj. ds. ochrony środowiska pracy Grzegorz Krechowiecki, dr inż. Grzegorz Spurek, mgr Jerzy Anioł, inż. Czesław Kozak, mgr inż. Tomasz Barański, inż. Piotr Grabiński. Omawiana tematyka koncentrowała się wokół źródeł emisji krystalicznej krzemionki, praktycznych sposobów jej ograniczania, oceny ryzyka zawodowego oraz trybu orzekania i rozpoznawania chorób zawodowych.
W Seminarium wzięli udział partnerzy projektu, lekarze i pielęgniarki służby medycyny pracy, lekarze radiolodzy, lekarze pulmonolodzy, przedstawiciele służby bhp, pracodawcy oraz wiele innych osób zainteresowanych ochroną zdrowia osób pracujących.

Galeria zdjęć

Lokalizacja