WRDS o zmianach struktury instytucjonalnej w regionie i ograniczeniu handlu w niedzielę

WRDS o zmianach struktury instytucjonalnej w regionie i ograniczeniu handlu w niedzielę

Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej, omawiane były tematy realizacji w województwie świętokrzyskim Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Członkowie rady zajęli się również propozycją zakazu handlu w niedzielę,reorganizacją Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu oraz likwidacji Rejonów Energetycznych w Jędrzejowie i Końskich.

Pierwszym punktem dyskusji było planowane ograniczenie zakazu handlu w niedziele, zgodnie z propozycją NSZZ Solidarność. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

– Stanowczo podkreślamy, że nie chcemy, by osoby, które nie chcą pracować w niedzielę, były do tego zmuszane. Jesteśmy również za lepszym wynagradzaniem pracy w niedziele oraz skrócenie czasu pracy w wigilię Świąt Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Uważamy jednak, że ograniczenie handlu w niedzielę może spowodować spadek zatrudnienia w handlu oraz problemy przedsiębiorstw, których czas pracy zostanie skrócony o 1/7. Jednocześnie nie sądzimy, że spadną koszty najmu powierzchni dla przedsiębiorców, a duże problemy mogą mieć sklepy przygraniczne – mówił Marek Banasik, wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W dyskusji pojawiły się głosy odrębne, m.in. ze strony wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego, Mieczysława Gójskiego.

– Mamy obyczaj, że podejmujemy tylko decyzje w sprawach, w których osiągamy konsensus, dlatego w tym temacie pozostawiamy otwartą dyskusję, a każdy z państwa może przedstawić swoje stanowisko m.in. za pośrednictwem strony WRDS – powiedział przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Kolejnym punktem dyskusji była kwestia monitorowania zmian struktury instytucjonalnej w regionie, przede wszystkim reorganizacji Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu oraz likwidacji Rejonów Energetycznych w Jędrzejowie i Końskich.

– Jako Rada postawiliśmy sobie za cel przyglądanie się działaniu ważnych instytucji dla mieszkańców naszego regionu, dlatego zajmujemy się tym tematem. W tej sprawie interweniowała do WRDS m.in. Rada Powiatu Sandomierskiego i cieszymy się, że obecne są dziś obie strony tego zagadnienia – powiedział marszałek Jarubas.

– W wyniku zmian korporacyjnych w marcu został powołany nowy zarząd, w czerwcu wszedł pakiet strategicznych zmian w spółce. Obecnie działamy na 4 szczeblach organizacji, a chcemy tę strukturę spłaszczyć i wprowadzić model trójdzielny, w którym będą centrale, zakłady gazownicze i gazownie, stąd zmiany w Sandomierzu. Zarząd nie przewiduje jednak żadnych zwolnień w ramach reorganizacji czy uruchomienia programu dobrowolnych odejść. Każdy z pracowników otrzyma propozycje dalszej pracy – powiedział Robert Kwiatkowski, dyrektor Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie.

Kwestię likwidacji Rejonu Energetycznego w Jędrzejowie omówił Jerzy Szczerba, zastępca przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna.

– Chodzi nam o przywrócenie jedynie dwóch działów, a zatem przyłączenia i administracji aby ułatwić życie mieszkańcom Jędrzejowa, którzy muszą teraz załatwiać swoje sprawy w Kielcach – argumentował Jerzy Szczerba.

WRDS postanowiła uchwalić swoje stanowisko z apelem w tej kwestii do PGE Dystrybucja S.A.

Dotychczasową realizację w województwie świętokrzyskim Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego omówił Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

– Najważniejszymi programami dla nas są RPO i Polska Wschodnia, jednak nie zapominamy o innych programach, takich jak PROW, Infrastruktura i środowisko, Wiedza, edukacja rozwój, Polska cyfrowa czy Inteligentny rozwój. Nauczeni doświadczeniami poprzednich naborów chcemy jeszcze lepiej wykorzystywać środki unijne. Nasze konkursy cieszą się bardzo dużą popularnością i w niektórych jesteśmy wręcz zasypywani, kolokwialnie mówiąc, wnioskami potencjalnych beneficjentów – mówił Grzegorz Orawiec, który przedstawił przede wszystkim inwestycje drogowe i kolejowe, które są i będą realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach dwóch największych programów.