Wsparcie dla dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

Wsparcie dla dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

132, 5  tys. zł to kwota jaką Samorząd Województwa Świętokrzyskiego uzyskał z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”. Dzięki temu dofinansowaniu zakupiony został sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz środki ochrony osobistej dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz przekazali symbolicznie trzy laptopy na ręce dyrektora Placówki Jacka Sambóra.

Podopieczni  Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej otrzymają: 26 laptopów, 4 stacjonarne zestawy komputerowe, 4 telewizory, rzutnik wraz z ekranem, a także środki ochrony osobistej: 4000 maseczek ochronnych, 1500 rękawiczek nitrylowych oraz 300 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

– Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć podopiecznych tej placówki opiekuńczej, tym bardziej, że realizuje ona także działania, zlecone przez samorząd województwa – mówił Andrzej Bętkowski. – Dzieci, pozostające pod opieką Placmówek Opiekuńczo – Terapeutycznych są szczególnie doświadczone przez los i wymagają szczególnej pomocy – dodał marszałek.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej to jedyna tego typu placówka w województwie świętokrzyskim. Realizuje ona trudne, lecz bardzo ważne społecznie zadania, takie jak m. in.: opieka, wychowanie, leczenie, rewalidacja, rehabilitacja dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo -wychowawczej.

– Jestem przekonana, iż przekazany sprzęt okaże się pomocny w procesie edukacji podopiecznych placówki, zaś środki ochrony pomogą skutecznie uchronić dzieci i ich opiekunów przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa – powiedziała wicemarszałek  Renata Janik.

 

 

Galeria zdjęć