Wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych z unijnych funduszy

Wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych z unijnych funduszy

– Osoby, które kończą swoją aktywność zawodową często pozostają w próżni społecznej. Podając im rękę, podsuwając propozycje i równocześnie wskazując, co mogą zrobić dla swojej aktywności i zdrowia, pomagamy, aby wykluczenie społeczne nie następowało w tej grupie wiekowej – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Cztery samorządy: Zagnańsk, Baćkowice, Busko – Zdrój i Sandomierz podpisały dziś umowy na dofinansowanie działań związanych opieką, wsparciem i integracją osób starszych i niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania przekracza 6,5 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Największy projekt dotyczy uruchomienia Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. Jego wartość to ponad 3,5 miliona złotych, z czego prawie 3 mln 250 tysięcy złotych pochodzi z Unii Europejskiej.
– To bardzo ważny projekt, ponieważ jesteśmy wśród tych województw, których społeczeństwo szybko się starzeje – mówiła wicemarszałek, Renata Janik.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na doposażenie domu oraz zatrudnienie personelu na okres 3 lat.
– To bardzo duże wsparcie dla samorządu, bo dzięki temu projektowi na rozbudowę ośrodka mogliśmy zabezpieczyć pieniądze w budżecie gminy – powiedział Marian Partyka, wójt gminy Baćkowice.

Prawie 1 mln 900 tysięcy złotych otrzymało Busko – Zdrój na projekt „Aktywni seniorzy”. Pieniądze będą przeznaczone na poradnictwo psychologiczne i prawne, organizację wycieczek, wyjść do teatru czy kina, warsztatów ze zdrowego stylu życia, czy naukę obsługi komputera.
– Mamy bardzo aktywnych seniorów, dlatego chcemy jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę zajęć dla nich i rozwinąć Klub Seniora. Dzięki temu projektowi będziemy mogli organizować dodatkowe zajęcia integracyjne, rękodzielnicze, wokalno – muzyczne, gimnastyczne, warsztaty udzielania pierwszej pomocy i wolontariatu – poinformowała Anna Kania, dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Busku – Zdroju.

Ponad setka starszych osób z gminy Zagnańsk skorzysta z usług opiekuńczych i specjalistycznego wsparcia dzięki projektowi „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom”. Jego wartość to nieco ponad 1 mln złotych, z czego 954 tysiące to unijne dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój w Kielcach.
– W ten sposób wpisujemy się w szeroki krąg polityki senioralnej, której celem jest poprawa dostępności pewnych usług dla osób starszych. W ramach projektu oferujemy nie tylko zajęcia fizjotarapeutyczne, ale również asystenturę dla osób niepełnosprawnych i szereg usług, które pozwolą seniorom na pełne uczestnictwo w życiu społecznym – powiedział Paweł Cycuła, prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w Kielcach.

Pomoc niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom zaproponuje Sandomierz w ramach projektu „Jesteśmy da was”. W sumie skorzysta z niego 21 osób. Sześć z nich będzie skierowana do mieszkań chronionych.
– Jedna osoba będzie tam przebywać przez pół roku, ale jeśli to będzie konieczne ten czas może być wydłużony. Będzie miała zapewnione wsparcie opiekuna, psychologa i fizjoterapeuty – poinformowała Dorota Tarnawska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

– Ogromnie się cieszę, że w polu widzenia samorządów są sprawy, które wpisują się w działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Bo pomoc osobom potrzebującym daje im szansę dalszego rozwoju. Wielkie słowa uznania dla tych samorządów, które występują z wnioskami o wsparcie na takie projekty – powiedział Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Renata Janik poinformowała, że na samorządy czekają duże środki z EFS w ramach kolejnych konkursów.
– 29 kwietnia ogłosiliśmy dwa konkursy OSI Wieś i OSI Miasto, a za kilka dni wystartujemy z kolejnym, którym objęte zostanie całe województwo. Środki na ten cel to ponad 44 mln złotych – zachęcała wicemarszałek.