Andrzej Bętkowski I Nadinsp. Dr Jarosław Kaleta ściskają Sobie Dłonie Po Podpisaniu Umowy.

Wsparcie dla świętokrzyskiej Policji. Kontrterroryści otrzymają samochód osobowo-terenowy

Marszałek Andrzej Bętkowski i Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta zawarli dziś umowę dotyczącą przekazania przez Województwo Świętokrzyskie Funduszowi Wsparcia Policji KWP w Kielcach 320 000 złotych na  dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego.

– Samorząd województwa świętokrzyskiego wspiera służby, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. Przekazana kwota nie jest może ogromna, ale pozwoli Komendzie Wojewódzkiej na montaż segmentu zakupów potrzebnego sprzętu, będzie cennym uzupełnieniem finansowania z innych źródeł. Na ostatniej sesji Sejmiku radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie, co pozwoliło na przekazanie tych pieniędzy na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski podpisując umowę z komendantem nadinsp. dr Jarosławem Kaletą.

KWP w Kielcach planuje zakup 7 samochodów nieoznakowanych z napędem elektrycznym za kwotę 1 211 000,00 zł, 2 samochodów oznakowanych segmentu C za kwotę 299 382,00 zł, 1 samochodu typu Suv oznakowanego za kwotę 166 480,50 zł  oraz 10 samochodów typu Suv nieoznakowanych na kwotę 1 728 150,00 zł.

Łącznie świętokrzyscy funkcjonariusze planują zakup 20 samochodów osobowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej. Koszt ich nabycia wyniesie 3 405 012,50 zł. Na tę kwotę składają się środki pochodzące z budżetu KWP w Kielcach, dofinasowanie przekazane przez samorządy lokalne na Fundusz Wsparcia Policji oraz dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Niestety, mimo szerokiego wsparcia, policjantom nie udało się pozyskać dodatkowych funduszy na zakup samochodu osobowo – terenowego w wersji nieoznakowanej dla policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. Pojazd ten jest niezbędny do realizacji zadań związanych m.in. z prowadzeniem działań kontrterrorystycznych, bojowych, minersko – pirotechnicznych oraz ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Podpisana dziś umowa pozwoli na zakup takiego samochodu. Szacunkowa wartość pojazdu wynosi 360 000 zł. Komendant zadeklarował, że wkład własny KWP w Kielcach w realizację tego zadania wyniesie 10 %.

 

 

 

Galeria zdjęć