Andrzej Bętkowski, Wojciech Ślefarski, Renata Janik

Wsparcie jednostek OSP w województwie świętokrzyskim

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 27 czerwca b.r. podjął uchwałę o przekazaniu dla gmin 840 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pieniądze w sumie trafiły do 30 gmin w regionie. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik przekazali umowę wójtowi Zagnańska Wojciechowi Ślefarskiemu.

Gmina Zagnańsk otrzymała 30 tysięcy złotych. Kwota ta pokryje część zakupu nowego auta ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chrustach.

– Wsparcie finansowe ze strony samorządu województwa w kwocie 840 000 zł będzie istotnym uzupełnieniem wkładu finansowego, które gminy muszą zabezpieczyć w swoich budżetach na zakup pojazdów – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Udzielona pomoc wpłynie na poprawę wyposażenia jednostek OSP oraz zwiększy mobilność i poprawi ich gotowość ratownicza. Dodatkowo takie wsparcie ulży budżetom samorządów gminnych – dodaje wicemarszałek Renata Janik.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego doceniając znaczenie OSP w utrzymywaniu bezpieczeństwa na terenie województwa oraz wychodząc naprzeciw potrzebom finansowym gmin, określił zasady realizacji zadania pn. „Wsparcie dla OSP”, polegającego na udzieleniu przez Województwo Świętokrzyskie pomocy finansowej gminom na realizację ich zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej – tj. na zakup nowych i używanych samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W efekcie 30 poprawnie złożone wnioski od gmin dotyczą wsparcia finansowego w łącznej kwocie 840 000 złotych.

Wsparcie otrzymały gminy:

 • Bodzentyn,
 • Bogoria,
 • Busko-Zdrój,
 • Daleszyce,
 • Gowarczów,
 • Iwaniska,
 • Klimontów,
 • Krasocin,
 • Kunów,
 • Łoniów,
 • Łopuszno,
 • Mirzec,
 • Morawica,
 • Moskorzew,
 • Nagłowice,
 • Nowiny,
 • Pińczów,
 • Rytwiany,
 • Samborzec,
 • Sędziszów,
 • Skalbmierz,
 • Skarżysko-Kamienna,
 • Słupia Konecka,
 • Staszów,
 • Stąporków,
 • Strawczyn,
 • Suchedniów,
 • Waśniów,
 • Włoszczowa,
 • Zagnańsk.

 

 

Galeria zdjęć