Wsparcie z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

Wsparcie z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

5 kolejnych umów na budowę, przebudowę lub modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowę ujęć wody oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisali we wtorek, 3 lipca marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek. Dofinansowanie otrzymają gminy: Radków, Radoszyce, Oleśnica, Strawczyn oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku – Zdroju w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Beneficjentom gratulował Krzysztof Domagała, dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

– W ramach przeprowadzonego na przełomie roku 2016/2017 naboru, pozytywnie ocenionych zostało 73 projekty, ale tylko dla 50 przeznaczone zostały środki finansowe. Wspólnie ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ustanowiliśmy linię demarkacyjną odcinającą możliwość dalszego aplikowania na poziomie 150 procent alokacji. Dzięki czemu w ramach pojawiających się możliwości finansowych kolejne projekty mogły skorzystać z dofinansowania. To wynik m.in. oszczędności oraz pozytywnego kursu euro. W sumie podpisanych zostanie 8 umów na kwotę dofinansowania ponad 10 milionów złotych. Warto podkreślić, że w przypadku wydatkowania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako województwo świętokrzyskie jesteśmy liderem w skali kraju – poinformował marszałek województwa Adam Jarubas.

Kolejne trzy umowy na projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej z gminami Opatów, Morawica oraz Samborzec podpisane zostaną w późniejszym terminie.

Zakres rzeczowy projektów, na realizację których przyznano pomoc, obejmuje budowę, przebudowę lub modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także budowę lub przebudowę ujęć wody. Powstaną także przydomowe oczyszczalnie ścieków.

– Gratuluję beneficjentom i chcę podkreślić, że w nowej perspektywie finansowej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie kontynuowany – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Dotychczas w ramach PROW 2014-2020 zawartych zostało 50 umów o przyznanie pomocy na realizacje operacji z zakresu gospodarki  wodno – ściekowej na kwotę ponad 70 ml zł.

Dofinansowanie otrzymają:
1. Gmina Radków
– Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków, kwota dofinansowania 381 661,00 zł;
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż oraz modernizacja elementów sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec w gminie Busko- Zdrój, kwota dofinansowania 1 637 109,00 zł;
3. Gmina Radoszyce
– Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce, kwota dofinansowania 1 323 871,00 zł;
4. Gmina Oleśnica
– Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brody, Bydłowa, Kępie, Pieczonogi, Podlesie i Wólka Oleśnicka oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Borzymów, kwota dofinansowania 632 200,00 zł;
5. Gmina Strawczyn
– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn, kwota dofinansowania 1 231 039,00 zł;

Dofinansowanie otrzymają także gminy –   Morawica, Opatów i Samborzec. Umowy zostaną podpisane w późniejszym terminie. 

 

 

Lokalizacja