Renata Janik

Wspierają rozwój kadr regionu świętokrzyskiego

Rozwój zawodowy pracowników i pracodawców w zgodzie z potrzebami gospodarki, potrzeby rynku pracy w kontekście rozwoju technologii i zmian społecznych – między innymi takie zagadnienia poruszono podczas dyskusji na konferencji „Pracownik przyszłości. Wspieranie rozwoju kadr regionu świętokrzyskiego” organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Konferencję w Targach Kielce otworzyła wicemarszałek Renata Janik:

– Dziś szeroko omawiamy sytuację jaka występuje na rynku pracy, rozmawiamy o potrzebach rynku oraz kierunkach rozwoju. Obecnie rynek pracy w Polsce jak i w naszym regionie przechodzi kryzys związany z brakiem dobrze wykwalifikowanych pracowników. Chcemy to zmienić. Zależy nam, aby młody człowiek już na etapie nauki w szkole podstawowej interesował się barometrem zawodów i na kolejnym szczeblu edukacji podjął decyzję o nauce konkretnego zawodu  – mówiła Renata Janik.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele urzędów pracy, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, pracodawcy. Aleksandra Marcinkowska dyrektor WUP w Kielcach przedstawiła korzyści jakie płyną z Krajowego Funduszu szkoleniowego , który stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Więcej na ten temat na stronie WUP Kielce.

Anna Jastrzębska, kierownik zespołu Badań i Analiz WUP w Kielcach mówiła o potrzebach rynku pracy w kontekście rozwoju technologii i zmian społecznych.

Paneliści dyskutowali na temat „Pracownika w erze 4.0. Wymagania i kompetencje”.

W drugiej części spotkania Beata Szwed, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Kielcach nakreśliła pilotaż nowych form współpracy z pracodawcami na rzecz aktywizacji młodych. KFS jako punkt odniesienia do nowych form aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji. Andrzej Hlawacik z Departament Instrumentów Finansowych BGK omówił zasady udzielania mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przeczytaj także:

Galeria zdjęć