Posiedzenie Zarządu Województwa 19 Stycznia 2022 Roku

Wspieramy sektor MŚP. Łatwiej o pożyczki dla przedsiębiorców

50 mln zł dodatkowych unijnych funduszy na pożyczki dla przedsiębiorców i łatwiejszy dostęp do nich – taką decyzję podjął obradujący w środę, 19 stycznia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

– Epidemia koronawirusa bardzo mocno uderzyła w gospodarkę. Z myślą o przedsiębiorcach z naszego regionu podjęliśmy decyzję o wydłużeniu do czerwca tego roku okresu stosowania udogodnień przy udzielaniu pożyczek dla sektora MŚP u pośredników działających w ramach Świętokrzyskiego Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Na czym polegają te udogodnienia? Pojedyncza firma może otrzymać pożyczki z zerowym oprocentowaniem, istnieje również możliwość finansowania 100% wydatków brutto, okres spłaty zobowiązań wydłużono do 72 miesięcy, brak jest opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki, maksymalny okres karencji w spłacie wynosi do 6 miesięcy, przewidziano również wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty jednostkowej pożyczki. Przedsiębiorca nie musi wnosić wkładu własnego, istnieje również możliwość łączenia wydatków w ramach pożyczek płynnościowych z wydatkami inwestycyjnymi.

Pożyczki współfinansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP. Wdrażane są we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Otrzymane wsparcie przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury oraz zatowarowanie i zakup półproduktów.

– Decyzja Zarządu Województwa służy jednemu celowi –  szybkim, sprawnym i efektywnym działaniom wspierającym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego. Mamy świadomość jak ważna jest ochrona lokalnej gospodarki i rynku pracy oraz pomoc tym firmom, którym grozi upadłość – dodaje marszałek Bętkowski.

To nie koniec dobrych wiadomości dla sektora MŚP, bowiem Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjmując uchwałę o aktualizacji Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, otworzył drogę do zwiększenia wartości środków unijnych przeznaczonych na projekt Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP trafi dodatkowo ok. 50 mln zł z przesunięcia środków w ramach RPOWŚ 20140-2020, można się również spodziewać kolejnych 50 mln zł pozyskane ze zwrotu wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Jak przypomina marszałek Bętkowski – pożyczki są elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu rozwiązań wspierających firmy dotknięte kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

– Z pomocą naszej lokalnej gospodarce przyszły środki unijne, które przeznaczyliśmy m.in. na udzielane na preferencyjnych warunkach pożyczki. Zainteresowanie tą formą wsparcia jest duże, dlatego podjęliśmy decyzje o przedłużeniu okresu stosowania udogodnień i zwiększeniu puli środków. A wszystko to po to, by ochronić lokalną gospodarkę i rynek pracy– dodaje marszałek.