Pomagamy ptakom przetrwać zimę

Pomagamy ptakom przetrwać zimę

W piątkowe popołudnie, 1 grudnia, przedstawiciele Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, Wolontariatu Pracowniczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu wspólnie budowali karmniki. Powstałe konstrukcje trafią do przedszkoli biorących udział w konkursie “Gwiazdka dla Ptaka”.

W konkurs “Gwiazdka dla Ptaka” organizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wraz z Wolontariatem Pracowniczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego włączyło się 15 placówek oświatowych z terenu naszego regionu. Zadaniem dzieci było zebranie jak największej ilości karmy dla ptaków z Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie. Przedszkolaki oprócz dyplomów oraz możliwości wzięcia udziału w warsztatach przyrodniczych pod nazwą „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” otrzymają karmniki wykonane przez wolontariuszy.

Wspólna budowa karmników odbyła się 1 grudnia, w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu koło Chęcin.
– Przy pracy panowała miła atmosfera. Wszyscy chętnie sobie pomagali i doradzali nawzajem. W rezultacie “budowniczy” uwinęli się ze swoim zadaniem bardzo szybko. Tak niewiele trzeba, by móc wspólnie zrobić coś pożytecznego – mówi Kasia uczestniczka akcji.
 
Wolontariuszom pomagali wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu Chęcińskim.  – Chłopcy bardzo chętnie włączyli się w pracę na rzecz innych. Była to bardzo ciekawa i dobra praktyka, która pozwoliła wzmocnić proces resocjalizacji – podkreśla Jolanta Dziewięcka, wychowawca MOW w Podzamczu.