Z prac Zarządu Województwa

Marszałek Adam Jarubas będzie gościem w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach.

 

                                                                   *** 

W Jędrzejowie członek Zarządu Województwa Agata Binkowska uczestniczyć będzie w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Ciuchcia „Expres Ponidzie”  Sp. z o. o.

                                                                   *** 

W Starostwie Powiatowym w Kielcach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie uczestniczył w X posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Kieleckiego połączonego z debatą o prawie w rolnictwie.  

Źródło: Biuro Prasowe UM