Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Czerwonej Górze Widok Z Drona

Wstrzymane przyjęcia na oddział szpitala w Czerwonej Górze, przedłużone zamknięcie działu w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że z dniem 22 stycznia 2021 r. zostały wstrzymane przyjęcia do Oddziału II Chorób Płuc i Gruźlicy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z powodu sytuacji epidemiologicznej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Przedłużone zostaje również zamknięcie Działu Medycyny Paliatywnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii do dnia 31 stycznia 2021 r.