Wybieramy Lokalną Grupę Działania

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

ZARZĄD WOJEWóDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza konkurs

na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Wnioski o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) można składać w terminie: od 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r.

Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach w/w działania składa się wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, kancelaria Biura PROW (pokój 1132), w godzinach 7.30-15.30.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biuro PROW www.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl.

Wysokość dostępnych środków dla obszaru całego kraju na poszczególne działania Osi IV Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi:

·         dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 2 142 524 450 PLN*

·         dla działania „Wdrażanie projektów współpracy” 51 793 500 PLN*

·         dla działania ‘Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” 524 840 800 PLN*

*Zgodnie z kursem euro 3,4529 PLN/EUR  

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1132 i 1108 w godzinach 7.30-15.30 oraz pod numerem telefonu (041) 330-10-77.