Wybierz życie Pierwszy Krok

Wybierz życie pierwszy krok

Uczniowie szkól ponadpodstawowych wezmą udział w szkoleniu pt. „Wybierz życie pierwszy krok” w ramach drugiej edycji programu edukacyjnego profilaktyki raka szyjki macicy w województwie świętokrzyskim. Spotkanie, którego organizatorami są Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Świętokrzyskie Centrum Onkologii, odbędzie się 27 listopada w sali konferencyjnej ŚCO w Kielcach.

Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest z inicjatywy Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet. Wykładowcami na szkoleniu będą m.in: dr n. med. Leszek Smorąg ze Świętokrzyskiego  Centrum Onkologii i Małgorzata Stelmach z Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet.

Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy. Przedsięwzięciu przyświeca idea  zwiększenia poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu, podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko nowotworu (profilaktyka pierwotna i wtórna), motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie, przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym oraz dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Szkolenie rozpocznie się 27 listopada, o godz.10, w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (w budynku głównym, II piętro, sala nr 220).

Lokalizacja