Od Lewej Andrzej Bętkowski, Renata Bilska, Sylwester Kasprzyk

Wybitny humanista patronem biblioteki

Z inicjatywy marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach otrzyma imię Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Uroczystości związane z nadaniem imienia placówce odbędą się 20 maja br., w dniu 105. urodzin związanego z Kielcami, wybitnego pisarza. Tego dnia na gmachu biblioteki zostanie odsłonięta tablica z patronem. O przygotowaniach do majowych wydarzeń, marszałek Andrzej Bętkowski rozmawiał z dyrektorem biblioteki Sylwestrem Kasprzykiem oraz zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Renatą Bilską.

– Już niebawem Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka stanie się swoistym centrum kultury, upamiętniającym życie i twórczość znamienitego Polaka, jakim był Gustaw Herling-Grudziński. Będzie to także sposobność ku temu, aby kolejne pokolenia mieszkańców regionu poznawały dzieła i postawę pisarza, ale też jego niezwykłą biografię – podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski.

W budynku, w którym znajduje się siedziba biblioteki, niegdyś mieściła się szkoła, do której uczęszczał Gustaw Herling-Grudziński. To tu kształtował swoją osobowość oraz stawiał pierwsze kroki na drodze literackiej twórczości.

– Jest mi niezmiernie miło, że jako dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach będę miał ogromny zaszczyt zrealizować inicjatywę Pana Marszałka Andrzeja Bętkowskiego nadania bibliotece imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wraz z całą Radą Pedagogiczną PBW w Kielcach jesteśmy głęboko przekonani, że jest to dobra decyzja i wyjątkowa okazja do uhonorowania postaci wybitnego pisarza, myśliciela oraz obrońcy wartości humanistycznych – poinformował Sylwester Kasprzyk, dyrektor PBW.

W organizację majowych uroczystości nadania imienia bibliotece włączyły się się m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, Fundacja Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie “Żeromszczacy” oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach.

Gustaw Herling-Grudziński urodził się 20 maja 1919 roku w Kielcach. Pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, więzień obozów koncentracyjnych, Gułagu. Aresztowany przez NKWD, po agresji ZSRR na Polskę. Krytykował dyktaturę komunistyczną w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przez cały okres komunizmu pozostał na wygnaniu jako emigrant polityczny. Zmarł 4 lipca 2000 roku w Neapolu. Napisał między innymi: „Żywi i umarli”, „Dziennik pisany nocą”, „Wieżę i inne opowiadania”, „Gorący oddech pustyni” czy „Inny świat”.