Posiedzenie Kapituły Victorii Plan Ogólny Dyskusja Uczestników M.in. Marszałka Andrzeja Bętkowskiego, Przewodniczącego Andrzeja Prusia

Wybrano nominowanych do “Świętokrzyskiej Victorii”

We wtorek 22 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pod przewodnictwem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i sekretarz Kapituły, dyrektor Gabinetu Marszałka Anny Ciulęby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”. Ze względu na trwającą pandemię, z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo członków organu, spotkanie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Członkowie Kapituły wybrali nominowanych do nagrody w 3 kategoriach: “Osobowość”, “Samorządność” oraz “Przedsiębiorczość”.

“Świętokrzyska Victoria”

Nagroda “Świętokrzyska Victoria” została ustanowiona Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie województwa świętokrzyskiego.
Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”.

W tym roku do biura nagrody wpłynęły 44 zgłoszenia. Prezentacja wszystkich zgłoszonych kandydatur została przesłana do członków Kapituły. Podczas posiedzenia przedstawili oni swoje propozycje. Każdy z członków Kapituły obecnych na posiedzeniu mógł zgłosić maksymalnie 5 kandydatów do nominowanych, w każdej kategorii nagrody. Kapituła wybrała i zatwierdziła nominowanych, którzy uzyskali największą ilość oddanych głosów.

W kategorii “Osobowość” nominowani zostali:

 • Andrzej Janowski – prezes Fundacji BeActive Kielce, aktywnie działający na rzecz osób niepełnosprawnych, instruktor bocci – dyscypliny paraolimpijskiej;
 • Stanisław Radoń – chirurg ortopeda, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Medycznej w Wilczycach, wynalazca, autor patentów z dziedziny medycyny;
 • Łukasz Długosz – profesor sztuki, jeden z najwybitniejszych flecistów na świecie;
 • Karolina Kasprzycka – wiceprezes i jedna z założycieli Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • Mirosław Gębski – starosta kielecki, społecznik, popularyzator polskiej historii.

W kategorii “Samorządność” nominowani zostali:

 • Gmina Połaniec – m.in. za przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, rozbudowę pływalni, remont budynku WTZ, modernizację oświetlenia;
 • Gmina-Solec Zdrój – za przeprowadzenie rewitalizacji miejscowości, wprowadzenie e-usług, modernizację oczyszczalni, oświetlenia ulicznego i termomodernizację budynków;
 • Gmina Strawczyn – za rewitalizację miejscowości, remonty dróg gminnych, budowę oczyszczalni oraz kanalizacji w gminie;
 • Gmina Mirzec – za rozbudowę szkolnych obiektów sportowych, rewitalizację centrum miejscowości, przebudowę dróg;
 • Powiat Kielecki – za aktywizację zawodową mieszkańców, rozwój infrastruktury edukacyjnej, informatyzację placówek medycznych, przebudowę dróg.

W kategorii “Przedsiębiorczość” nominowani zostali:

 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – organizacja pozarządowa „non profit”, działająca w obszarze gospodarki, kultury, ekologii;
 • Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. – jeden z największych i najbardziej cenionych producentów kotłów energetycznych w Polsce i Europie;
 • Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A. -informuje o sytuacji w regionie, wspiera kulturę regionu w każdym obszarze, propaguje sport i aktywne spędzanie czasu, edukuje historycznie, medialnie, prowadzi działania charytatywne;
 • DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa – producent urządzeń grzewczych na paliwa stałe;
 • Globtrak Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – firma zajmująca się sprzedażą systemów monitoringu pojazdów oraz obsługi flot, wykorzystywanych w rolnictwie, przedsiębiorstwach transportowych, budowlanych, transportu zbiorowego, zakładach komunalnych.

Następne posiedzenie Kapituły nagrody “Świętokrzyska Victoria” odbędzie się w maju, wówczas członkowie Kapituły dokonają wyboru laureatów nagrody spośród dziś nominowanych. Gala nagrody “Świętokrzyska Victoria” odbędzie się 26 maja 2022 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Podczas galowego koncertu dla kieleckiej publiczności wystąpi “Seweryn Krajewski Symfonicznie”.

Galeria zdjęć