Liderzy Ekonomii Społecznej

Oto Liderzy Ekonomii Społecznej 2021

Podczas uroczystej Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Świętokrzyskiej uhonorowano podmioty, samorządy i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Nagrodzono także dziennikarzy i ich prace o tematyce społecznej oraz dotyczącej działalności NGO w regionie. Zwycięzcom gratulowali: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

– Funkcjonowanie polityki społecznej bez samorządu nie byłoby możliwe. Samorządy są najbliżej ludzi i dobrze znają potrzeby społeczeństwa. Dziś  bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność  z zakresu polityki społecznej adresowanej do naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy licznie dotarli do Polski i do naszego regionu – mówił Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. –  Gościmy na Ziemi Świętokrzyskiej dużą grupę uchodźców z Obwodu Winnickiego. To nasz obowiązek i powinność. Trzeba sobie pomagać – takie jest przesłanie władzy publicznej i jestem z tego dumny. Polska stała się humanitarnym imperium – tak mówią o nas inni. Obok naszych gości z Ukrainy są i Polacy, którzy pomocy potrzebować będą. Zawsze od nas na tę pomoc możecie  liczyć – dodał przewodniczący.

– Podczas dzisiejszej gali nagradzamy liderów ekonomii społecznej w regionie. To idea, która od kilku lat jest propagowana przez Zarząd Województwa oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. To ogromna radość, że z każdym rokiem przybywa tych, którzy pomagają oraz tych, którzy tworzą te podmioty i działają na rzecz swoich społeczności – mówiła wicemarszałek Renata Janik. 

 

Liderzy Ekonomii Społecznej

W ramach projektu pozakonkursowego Świętokrzyska Ekonomia Społeczna corocznie ogłaszany jest konkurs „Lider Ekonomii Społecznej ”, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Nagrodę w konkursie otrzymują podmioty, samorządy i przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

 1. Kategoria I. Samorząd prospołeczny:
  1. do 20 tys. mieszkańców: Miasto i Gmina Chęciny. Wyróżnienia: Miasto i Gmina Morawica, Gmina Mniów;
  2. powyżej 20 tys. mieszkańców: Miasto Kielce. Wyróżnienia: powiat jędrzejowski, powiat kielecki.
 2. Kategoria II. Biznes prospołeczny:
  1. mikro i małe przedsiębiorstwa: Studio Twórczego Rozwoju Aleksandra Hanulak. Wyróżnienia: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego ze Starachowic, Bank Spółdzielczy w Łopusznie.
  2. średnie i duże przedsiębiorstwa: Grupa PBI sp. z o.o. w Sandomierzu. Wyróżnienia: REGESTA S.A. z Pińczowa, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z.o.o
 3. Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej: Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, utworzony przy Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, Wyróżnienia: Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki, Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

Nagroda Specjalna trafiła do Caritas Diecezji Kieleckiej.

Nagrody dla dziennikarzy

Konkurs dla dziennikarzy był organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Oto zwycięzcy: 

 1. Magdalena Sitek – Radio Kielce,
 2. Aleksandra Bielecka – Telewizja Świętokrzyska,
 3. Magdalena Nowak – Radio eM.

Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw i działań, realizowanych w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, pogłębienie wiedzy mieszkańców regionu o ekonomii społecznej, jak również pobudzenie w środowisku dziennikarskim zainteresowania tym obszarem.

W wydarzeniu uczestniczyli także radni Sejmiku oraz świętokrzyscy samorządowcy.