1

Wyjątkowi kielczanie nagrodzeni

W poniedziałek, 17 lutego, podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury poznaliśmy laureatów Nagrody Miasta Kielce przyznawanej od 25 lat przez stolicę województwa świętokrzyskiego tym, którzy przyczyniają się do promocji i rozwoju Kielc. Nagrody Miasta przyznaje prezydent Kielc w porozumieniu z Konwentem Rady Miasta zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom.  Jednym z tegorocznych laureatów został Tomasz Irski, pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Ewelina Gronowska – aktorka Teatru im Stefana Żeromskiego. W gali uczestniczyli m.in. wicemarszałek Renata Janik oraz senator Krzysztof Słoń.

Od 1995 roku przyznano 248 Nagród Miasta oraz 23 Nagrody Specjalne. Oto osoby uhonorowane za 2019 rok:

ksiądz Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, gdzie koordynuje m. in. kolonie charytatywne, wolontariat, pomoc bezdomnym, placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, pomoc żywnościową dla najuboższych oraz projekty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Mocno zaangażował się w powstanie Hospicjum Stacjonarnego św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Pełni również funkcję duszpasterza sportowców oraz sprawuje opiekę duchową nad zawodnikami PGE VIVE Kielce i Korony Kielce.

Ewelina Gronowska – aktorka Teatru im Stefana Żeromskiego. Zagrała w około 30 tytułach, ale angażuje się też w przedsięwzięcia pozateatralne, współpracuje z pedagogami kieleckich szkół, biorąc udział w warsztatach i pokazach aktorskich, wspiera kampanie społeczne i akcje charytatywne.

Tomasz Irski – dzięki niemu miasto Kielce zaistniało w środowisku osób głuchych w kraju i za granicą. Organizował międzynarodowe spotkania artystyczne we włoskim Trydencie dla środowiska osób z dysfunkcją słuchu. Jest twórcą Teatru Plastycznego SEN, działającego od pięciu lat w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, który zrzesza osoby głuche. Reżyser, scenarzysta i scenograf widowisk kierowanych nie tylko do osób niesłyszących.

Cezary Jastrzębski – pracownik Instytutu Historii, związany z instytutem Geografii i Nauk o Środowisku UJK. Znawca i wielki popularyzator ziemi świętokrzyskiej. Jest też czynnym przewodnikiem świętokrzyskim oraz członkiem komisji egzaminacyjnej działającej przy PTTK oddział Kielce. Autor książek z dziedziny geografii historycznej regionu świętokrzyskiego.

–  Anna Łakomiec – prezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska. Społecznik. W swojej działalności kładzie nacisk na stałe przekazywanie ogółowi społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, prawdy katyńskiej. Prowadzi prelekcje dla uczniów wszystkich typów szkół. Od wielu lat Stowarzyszenie współorganizuje uroczystości przypominające daty i zdarzenia związane ze zbrodnią katyńską.

Janina Łucak – osoba niezwykle zaangażowana m.in. w życie seniorów w naszym mieście. Założycielka Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”,  prowadzi Grupę Wokalną „Cantare” i sama w niej śpiewa. Członkini Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów, inicjatorka przystąpienia Kielc do programu „Miasto Przyjazne Seniorom” i wydania lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora dla wszystkich seniorów z Kielc.

Piotr Restecki – charyzmatyczny mistrz gitary, odważny i bezkompromisowy artysta, który w swojej twórczości nie boi się eksperymentów, poszukiwania nieodkrytych gitarowych brzmień i łączenia nurtów muzycznych z różnych stron świata. Na koncie ma bogaty dorobek fonograficzny oraz liczne koncerty w Polsce i za granicą. Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali gitarowych, a także juror największych festiwali muzyki instrumentalnej.

Maksym Rzemiński – wybitny pianista i reprezentant Polski w piłkę nożną z drużyną Artystów Polskich. Występując charytatywnie, wspiera osoby potrzebujące. Laureat nagród i wyróżnień, m.in. „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Człowiek roku” w kategorii kultura,  nagroda I stopnia Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2018 rok.

Janusz Wiśniewski – z zawodu lekarz, z zamiłowania – śpiewak operowy i artysta malarz. Jako lekarz był znakomitym specjalistą. Udzielał się też społecznie pisząc na łamach prasy artykuły na temat palenia i chorób płuc, w szkołach wygłaszał prelekcje dla uczniów. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich.

Anna Zielińska-Brudek – pedagog, dziennikarka, a także przez ponad 26 lat policjantka. Poetka, współredaktorka książek, angażuje się w działalność animatorską. Członkini Związku Literatów Polskich.

– Laureatem Nagrody Specjalnej został Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Okręgowy z siedzibą w Kielcach. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma podmiotami o podobnej działalności w kraju i za granicą. Pracownicy oraz wolontariusze PCK szczególny nacisk kładą na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, opiekę nad chorymi w domu, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych czy zbiórki żywności oraz odzieży dla potrzebujących.

W części artystycznej uroczystości wystąpił Piotr Restecki.

foto: UM Kielce

 

Galeria zdjęć