Konferencja Teatr Im. S. Żeromskiego

Teatr im. S. Żeromskiego będzie współprowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Za kilka tygodni kielecki Teatr im. Stefana Żeromskiego stanie się instytucją, współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trwają przygotowania do podpisania umowy pomiędzy samorządem województwa świętokrzyskiego a ministerstwem. O planowanym współfinansowaniu działalności merytorycznej placówki i remontu zabytkowej siedziby teatru poinformowali marszałek Andrzej Bętkowski, poseł Krzysztof Lipiec i dyrektor Teatru im. S. Żeromskiego Michał Kotański.

Uczestnicy spotkania podkreślali wagę, jaką samorząd województwa przywiązuje do kwestii wspierania rozwoju instytucji kulturalnych i zapewnienia im właściwych warunków działania. – Chcemy, by kielecki teatr był obiektem, którym możemy się szczycić – zapewnił marszałek Andrzej Bętkowski. – Dla samorządu województwa przedsięwzięcia kulturalne są równie ważne jak rozwój infrastruktury drogowej, wspieranie budownictwa, oświaty czy ochrony zdrowia. Obecnie trwają prace nad właściwym i bezpiecznym montażem finansowym, który umożliwi przeprowadzenie remontu i rozbudowy siedziby teatru dramatycznego – podkreślił marszałek. – Złożą się na ten cel pieniądze unijne, środki z budżetu województwa, funduszy norweskich i budżetu ministra kultury – dodał.

– Mamy zapewnienie, że kielecki teatr uzyska wsparcie i będzie współprowadzony przez ministerstwo kultury – podkreślił poseł Krzysztof Lipiec. – Instytucja może więc liczyć na dofinansowanie działalności merytorycznej, przedsięwzięć artystycznych, ale też planowanej ogromnej inwestycji, jaką będzie remont siedziby teatru, czyli zabytkowej śródmiejskiej kamienicy. W ten sposób teatr dramatyczny stanie się trzecią w województwie świętokrzyskim, po Muzeum Okręgowym w Sandomierzu i Muzeum Narodowym w Kielcach, instytucją współprowadzoną przez ministerstwo.

– Mamy zapewnienia ministra Piotra Glińskiego, że następstwem umowy o współprowadzeniu instytucji będzie umowa o współfinansowaniu remontu – powiedział dyrektor teatru Michał Kotański. – Przetarg ogłosimy w kwietniu i jest duża szansa, że w ciągu 2 miesięcy wyłonimy wykonawcę. Lato będzie czasem na przeprowadzenie się instytucji do Wojewódzkiego Domu Kultury, prace budowlane w kamienicy przy ul. Sienkiewicza mają szansę ruszyć jesienią. Na chwilę obecną remont teatru będzie kosztować około 89 mln zł – dodał.