Teatr imienia Stefana Żeromskiego widok na wejście do budynku

Nowy zastępca dyrektora Teatru dopilnuje remontu obiektu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przychylił się do wniosku dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach i wyraził zgodę na powołanie Jarosława Milewicza na stanowisko zastępcy dyrektora ds. inwestycji Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Do tej pory stanowisko zastępcy dyrektora Teatru pozostawało nieobsadzone. Nowy zastępca ma objąć nadzór nad realizacją wieloletniej inwestycji związanej z przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru.

Jarosław Milewicz pracuje w Teatrze od początku 2017 roku na stanowisku koordynatora ds. inwestycji i do tej pory zajmował się przygotowaniem planu realizacji remontu siedziby Teatru, koncepcją organizacji zespołu realizującego projekt inwestycyjny, planowaniem i koordynowaniem ww. projektu od strony technicznej, organizacyjnej i finansowej, współpracował także przy realizacji konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy siedziby Teatru. Jest magistrem inżynierem budownictwa lądowego w zakresie remontów budowli i konserwacji budowli zabytkowych.