Przewodniczący Waldemar Wrona I Radny Maciej Gawin Prowadzą Obrady

Wyjazdowe obrady Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

W Centrum Konferencyjnym „Marconi” w Busku-Zdroju odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W obradach, którym przewodniczył radny Waldemar Wrona uczestniczył wicemarszałek województwa Marek Bogusławski.

Posiedzenie rozpoczęło się od zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego, który przedstawił radnym Tomasz Janusz, z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

W pracach komisji uczestniczyli: Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia, Beata Studniarek, dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO oraz Tomasz Janusz, z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

 

Galeria zdjęć