Wyjazdowe posiedzenie Komisji

Dziś odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Pacanowie.

Dziś odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Pacanowie.
 
Zainteresowanym uczestnictwem w posiedzeniu zapewniamy transport busem, który odjedzie o godz. 12.00 sprzed wejścia do budynku CII Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas  obrad radni zaopiniują projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu  terytorialnego województwa świętokrzyskiego w ramach programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko- Orlik 2012”.
W porządku zaplanowano również przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie i stanu realizacji inwestycji pn. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – budowa.